ZBIGNIEW ANTONI HÜBSCH

Urodził się w 1952 roku w Krośnie. Artysta ten to niezwykle wszechstronny twórca – rysownik, grafik, pisarz, poeta, uznany w Polsce oraz poza granicami kraju. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, w specjalności technik graficznych. Obecnie mieszka w Lubece. Na osobowość artystyczną Zbigniewa Hübscha duży wpływ wywarli: Edward Kieferling, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu; Zdzisław Beksiński; Józef Kalinowski, nauczyciel fotografii. Zbigniew Hübsch to przede wszystkim rysownik, tworzący czarno-białe miniatury, inspirowane makro i mikroskopowymi obrazami. Nawiązuje w nich do świata organicznego muszli, kamieni, minerałów, zwierząt, czy wreszcie form zbliżonych do ludzkich organów. Owe organiczne formy są w ciągłym ruchu, kłębią się, zmieniają. Są wizją emocji, leków i pożądań współczesnego świata. Prace Hübscha charakteryzuje niezwykła precyzja. Jeden rysunek powstaje w ciągu kilku dni po dziesięciu, i więcej, godzinach pracy. Dlatego też niepozorne w swojej wielkości dzieła są tak unikatowe. Rysunki Zbigniewa Hübscha powstają w wyniku niezliczonej ilości delikatnych dotknięć ołówkiem czy piórkiem. Pedantycznie dokładnie wykonane prace wynikają z dążności artysty do mistrzowskiej precyzji. Artysta za pomocą swych rysunków nawiązuje dialog z uważnym obserwatorem. Widz, oglądając formy stworzone przez Hübscha, tworzy własny świat obrazu i myśli. Dialog widoczny jest również na niektórych rysunkach, gdzie dwie lub więcej pozornie przeciwstawne części występują naprzeciw, jak i w kontekście współoddziaływania sąsiadujących na ścianie rysunków. Równolegle do działalności plastycznej, Zbigniew Hübsch rozwija swą twórczość literacką. Pisze wiersze oraz prozę. Książka pod tajemniczym tytułem "Somnabulika Raptularz Oniryczny", jest opisem snów, które artysta zapisywał przez lata. Publikacja zawiera 131 opisów snów i 40 zapisów z dziennika. Nie została ona zilustrowana, ani też nie zostało w niej wyjaśnione, co jest snem, a co dziennikiem. W książce opisane zostały problemy dotykające ludność europejską. Sny Hübscha zawierają sumę tragicznych doświadczeń mieszkańców Europy Środkowej: obydwie wojny światowe XX wieku, Holokaust, łagry, zesłania na Daleki Wschód, wypędzenia z miejsc urodzenia, okupację hitlerowska, komunizm. Dzieło pełne jest emocji i nastrojów. Koszmarne historie przeplatają się z zachwytem, groteską i humorem. Poza twórczością artystyczną, Zbigniew Hübsch zajmuje się m.in. projektowaniem graficznym, organizacją wystaw, prowadzi terapię zajęciową, udziela lekcji rysunku.