Witold PAZERA

zobacz wszystkie zdjęcia

Artysta malarz, rysownik, satyryk, od wielu lat współpracuje z Dagart Galerie. Urodził się w 1953 roku w Tarnowie, gdzie mieszka i pracuje. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1980 roku obronił dyplom. Był uczniem prof. Jerzego Nowosielskiego. Artysta wziął udział w licznych wystawach w kraju oraz za granicą, m.in. w Niemczech, na Słowacji, we Francji i na Węgrzech. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry, USA, Kanada, Japonia). Jest laureatem ponad dwudziestu nagród i wyróżnień, dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Głównymi tematami twórczości artysty są pejzaż, weduta, scena rodzajowa oraz portret kobiecy. Pomimo różnorodności tematów, dzieła łączy podobny klimat – nastrój romantycznej melancholii. Obrazy przepełnione są metaforycznymi treściami, tajemnicą, nastrojowością oraz dystansem do rzeczywistości. Malarstwo Pazery cechują skrajności, które jednak wydają się wzajemnie uzupełniać. Z jednej strony artysta tworzy romantyczne obrazy, wypełnione przedmiotami o znaczeniu symbolicznym, a z drugiej świat wyimaginowanych, abstrakcyjnych pejzaży. Pazera, zarówno w przypadku figuratywnych, jak i nieprzedstawiających obrazów, inspiruje się otaczającą go rzeczywistością. Twórca nie kopiuje jednak w sposób dosłowny zaobserwowanych scen, wybiera z natury odpowiadające mu elementy i z nich buduje całość. W ten sposób malarz tworzy obrazy subiektywnego świata. Najważniejszym środkiem wypowiedzi w twórczości Pazery jest światło, które łączy i podkreśla główne elementy kompozycji. Dodatkowo tworzy nastrój i klimat obrazów. Artysta stosuje niezwykle bogatą paletę barwną. Obrazy malowane są zdecydowanymi, szerokimi pociągnięciami pędzla. Owa swoboda w operowaniu narzędziem, daje efekt lekkości oraz świadomego niewykończenia prac. W niektórych dziełach zauważalny jest proces rozpadu przedmiotów na rzecz rozbudowanej kompozycji barwnej, gdzie czarne obrysy przestają być już konturami, zaczynając funkcjonować jako autonomiczne znaki graficzne. Witold Pazera, szczególnie w przypadku pejzaży, zmusza widzów do interakcji ze swoimi pracami. Często są to abstrakcje przenikające się z formą przedstawiającą. Malarz chce, by widzowie dostrzegli obydwa te elementy. Taki zabieg zmusza oglądającego do szukania konkretnego obrazu w abstrakcyjnej materii malowidła. Poza twórczością malarską, Witold Pazera tworzy rysunki satyryczne, felietony oraz recenzje z wydarzeń artystycznych dla wielu gazet. Realizuje projekty scenograficzne oraz graficzne, m.in. plakatów i ilustracji książkowej. Od 1992 roku prowadzi Autorską Pracownię Plastyczną dla młodzieży.